Pielęgnacja języka ojczystego

Indywidualne lub w małych grupach konsultacje i warsztaty językowe dla:
 • przedszkolaków
 • uczniów
 • maturzystów
 • studentów polonistyki i slawistyki
 • firm
 • osób prywatnych

Główne cele naszych spotkań to:
 • doskonalenie języka polskiego w mowie i piśmie (podnoszenie kultury językowej)
 • wsparcie i dbałość o język ojczysty w warunkach emigracji
 • kształcenie odbiorcy kultury wysokiej w języku polskim
 • rozwijanie kreatywności językowej

Zagadnienia i pola tematyczne po których będziemy się poruszać w trakcie naszych spotkań to przede wszystkim:
 • warsztaty pisania (prac szkolnych, tekstów użytkowych i literackich)
 • korekta stylistyczna tekstów polskich i tłumaczeń
 • tajniki polskiej gramatyki
 • trening ortograficzny
 • historia literatury polskiej i nie tylko
 • historia języka
 • historia Polski
 • historia sztuki
 • historia filozofii